Verenigingen en activiteiten

korps - CMV excelsior

Opgericht in 1920 is Excelsior de oudste vereniging binnen De Mande. In samenwerking met Atrium verzorgt het korps voor de jeugd tweemaal per week muziekles, op maandag en vrijdag. Het korps oefent op maandagavond. Ook belangstelling of weten wanneer het korps een concert geeft? Klik dan hier voor meer informatie.

Voetbal - VV Nijland

In 2022 vierde de voetbalvereniging het 75-jarige jubileum. Met de oprichting van De Mande zijn de sportvelden verhuisd naar wat nu het 'Sweitse Huitema' sportpark heet, liggend tussen De Mande en de A7. De vereniging heeft jeugdteams van 7-19 jaar en vier senioren teams. Voor meer informatie ga naar de website van VV Nijland.

Volleybal- OTIB

Met het feest ter ere van het 45-jarige bestaan van Op 'T Iis Betocht (O.T.I.B.) nog vers in het geheugen sluit de vereniging met De Mande als uitvalbasis het seizoen 21-22 af met één senioren team vier jeugd teams en een recreanten team. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina.

Dorpsbelang

Het bestuur van dorpsbelang zet zich in voor het behoud van een leefbaar en gezond dorp. Door regelmatig met bewoners in gesprek te gaan, halen ze op wat het dorp belangrijk vindt. Dit wordt vastgelegd in een dorpsvisie. Benieuwd naar het reilen en zeilen in ons dorp? Ga naar de website Nijland-online.

Oranjevereniging

Vele Nijlanders, jong en oud, zijn opgegroeid met de activiteiten van de Oranjevereniging. Al tachtig jaar lang worden door de Oranjevereniging Nijland jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd.

Badminton -'t Plúmke

Badmintonferiening 'It Plúmke' is twa kear yn de wike yn de sportseal fan De Mande. Moandeitejûns fan 18.45 oant 20.15 oere foar de profs. Tiisdeitejûns fan 20.00 oant 21.30 oere foar leafhawwers.

Gymnastiek - Nocht en warber

Sportvereniging 'Nocht en Warber' (NEW) biedt voor zowel jong als oud activiteiten aan.

Dorpskrant - It Nijslân

Inmiddels bezig met hun 52 jaargang print en vouwt de redactie van It Nijslân de dorpskrant van Nijland. Benieuwd wat hierin staat? Er ligt een inkijk exemplaar van de laatste druk op de stamtafel.

EHBO

EHBO vereniging Nijland organiseert jaarlijks herhalingslessen waarbij verbandleer, reanimatie en bedienen AED op het programma staan. Ook het krijgen van lessen, waarbij men het EHBO diploma kan halen, is mogelijk bij de vereniging.

Toanielselskip Nijlân

Jaarlijks voeren een groep inwoners van Nijland twee keer een toneelstuk op in het dorpshuis. De laatste jaren op zaterdagavond en zondagmiddag.

Jeugdhonk - De Pallet

Aan de zuidgevel van De Mande heeft stichting De Pallet haar intrek genomen. Vanuit het jeugdhonk organiseert het bestuur voor de jeugd tot 23 jaar activiteiten op vrijdagavond.

Activiteiten

Stifting Aaipop

Elk jaar op tweede Paasdag wordt door stichting Aaipop in en rondom De Mande het grootste Friestalige muziekfestival georganiseerd.

Merakels

Elk jaar in de herfstvakantie worden activiteiten voor jeugd georganiseerd.

Klaverjassen

Als het weer binnenzitten aanmoedigt, organiseren twee enthousiaste dorspsgenoten op vrijdagavond een klaverjascompetitie. De data worden voor het nieuwe seizoen op onze kalender bekendgemaakt.

Jeugdkorps

ahgsbduxbhxbbacbc

Atrium Muzieklessen

ahgsbduxbhxbbacbc

Yoga - Kies echt bewust

Corneliske van Popta biedt yogalessen voor jong en oud via haar bedrijf 'Kies echt bewust' te Nijland.

Jeu de Boules - koersbal

Op dinsdag- en donderdagavond wordt door enkele dorpsgenoten een balspel georganiseerd. Gedurende het zomerseizoen vindt dit buiten plaats op het jeu-de-boules baan tegen de voetbalvelden aan. In het winterseizoen trekt de groep naar binnen toe om te koersballen.

Soos

Na het verdwijnen van enkele vrouwengroepen (zoals de HVG en de mannenvereniging) is er in 2023 een soos in het leven geroepen.

Damesbiljarten (beginners)

Op donderdag is om de twee weken biljarten voor dames onder leiding van Gert Ritmeester.

Countryline dance

hbsddhahsbdhasbdbcbuh

Atelier Nijland

Ohdfiahsdffiish

Mienskipsorkest (regio Bolsward)

Ohdfiahsdffiish