Stichting MFC de Mande

wat doen wij?

De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren van een gebouw in Nijland ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • een goede en constante verbinding te onderhouden met de gebruikers van het gebouw;
  • het in gebruik geven van de in het centrum aanwezige ruimten c.q. accommodaties, in   het licht van de doelstelling,
  • het bevorderen van (het tot stand doen komen van ) activiteiten, die de ontmoeting en de   vrijetijdsbesteding ten goede komen

Het stichingbestuur is samengesteld uit de verenigingen die gebruik maken het gebouw en hierbij behorende faciliteiten. Deze verenigingen schuiven één persoon naar voren uit hun midden om hierin zitting te nemen.