Stichting MFC de Mande

wat doen wij?

De stichting stelt zich ten doel om het dorpshuis in Nijland te beheren en exploiteren ten behoeve van het verenigingsleven, vrijetijdsbesteding,  ontmoeting en dienstverlening.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • een goede en constante verbinding te onderhouden met de gebruikers van het gebouw;
  • het in gebruik geven van de aanwezige ruimten in het gebouw volgens de doelstelling;
  • het bevorderen van (het tot stand doen komen van) activiteiten die ontmoeting en vrijetijdsbesteding ten goede komen.

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit de verenigingen, die gebruik maken het gebouw en de hierbij behorende faciliteiten. Elke vereniging schuift één persoon naar voren om zitting te nemen. De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuur.

Het stichtingsbestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen:
DB-vergadering: 01-12-2023
AB-vergadering: 14-12-2023

VACATURE
Wij zijn op zoek naar iemand die zich een paar dagen in de week kan inzetten voor barwerkzaamheden, kan helpen met het organiseren van activiteiten en/of werken met onze vrijwilligers.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via info@mfcdemande.nl of 0515-569 600.
Of loop even langs. Vanaf 2 september zijn we door de week in de avonduren en op zaterdagmiddag geopend.