Overige ruimtes

Naast de eerdergenoemde ruimtes bevinden zich in het gebouw nog een tweetal ruimten die in overleg met de vaste gebruiker beschikbaar zijn. Te weten: 'Bestuurskamer v.v. Nijland' en jeugdhonk 'de Pallet'

Neem hiervoor contact met ons om de beschikbaarheid te checken.

Omschrijving